کاربرد الگوریتم زنبور عسل به منظور انتخاب استراتژی حذف هارمونیک در اینورتر های چند سطحی

کاربرد الگوریتم زنبور عسل به منظور  انتخاب استراتژی حذف هارمونیک در اینورتر های چند سطحی

در این مقاله  روش بهینه سازی زنبورعسل به منظور حذف هارمونیک ها در یک اینورتر چند سطحی آبشاری(کاسکد) ارائه شده است.هدف اصلی ازاین استراتژی حذف هارمونیک های انتخابی مدولاسیون عرض پالس وحذف هارمونیک های مرتبه پایین با حل معادلات غیر خطی می باشد.درا ین مقاله الگریتم زنبور عسل به یک اینورتر ۷ سطحی برای حل معادلات اعمال می شود.الگریتم مبتنی بر رفتار جستجوگری غذا گروهی از زنبورهای عسل می باشد.این روش داری دقت بالاتر و احتمال همگرایی بیشتر نسبت به الگریتم ژنتیک دارد.از نرم افزار متلب به منظور بهینه سازی و مقایسه الگریتم ژنتیک و الگریتم زنبورعسل استفاده شده است.نتایج شبیه سازی, برتری الگریتم زنبور عسل را نسبت به الگریتم ژنتیک را نشان می دهد.جدول زیر مقایسه نتایج الگریتم زبور عسل و الگریتم ژنتیک را نشان می دهد (در ۱۰زمان اجرا)

bee

 

نتایج شبیه سازی دقت و توانایی الگریتم زنبور عسل را برای اهداف همگرایی نشان می دهد.در نهایت نتایج تجربی ارائه شده است که اعتبار دقت روش پیش نهادی را نشان می دهد.

 اینورتر چند سطحی آبشاری

مقایسه پارامترهای دوالگرتیم

می توانید این مقاله را از اینجا دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نام (ضروری)
ایمیل (ضروری)

*

دیدگاه (ضروری)

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر در دیدگاهتان استفاده کنید:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>